Välkommen till Helmark - Buss service


Helmark har lång tradition av bussar. Verksamheten började i Laholm 1934 och flyttade till nuvarande lokaler i Markaryd 1967. Företaget satsar på kundorienterade busslösningar enligt principen "inget är omöjligt innan vi försökt". Därutöver erbjuds ombyggnation, buss reparation & service.

Drivande är kundens behov. Som kund ska busslösningen ge lönsamhet, samtidigt som passagerare erbjuds komfort i en säker och tillförlitlig miljö. Helmarks tre ledord är Kvalitet, Säkerhet och Komfort. Det vi kan erbjuda bussägaren är:
 
-Flexibel och kundorienterad planering och utförande
-Komponeneter av hög och jämn kvalitet 
-Komplett kundstöd under bussens livslängd med service & buss reservdelar