Historia

Karosseritillverkningen har en lång historia. Den påbörjades 1934 under namnet AB Skandiakarosser i Laholm och bestod då av träkarosser som monterades på  lastbilschassier. 1967 blev en lämplig lokal i Markaryd tillgänglig och verksamheten flyttades. Med tiden så övergick karosserna till att bli baserade på en stomme av stål. På 1970-talet var bolaget Sverigeledande på att bygga flyttbussar främst baserade på Volvo busschassie (B58). I början av 1980-talet satsade företaget på stora serier av mindre bussar, så kallade "Bussen Pigg". 

1983 gick Bengt Helgesson in i verksamheten som inhyrd VD. Efter ett par år tog Bengt över majoriteten i bolaget och företaget fick sitt nuvarande namn Helmark Carosseri AB. Karosserna moderniserades och ytbeklädnaden övergick till rostfritt stål i sidor och glasfiber i tak. Rostfri stomme infördes ett par år senare. Med tiden har karosserna blivit allt mer avancerade innehållsmässigt samtidigt som de växt på längden och på höjden. 1994 introducerades Helmark 360 och några år därefter byggdes den första Helmark 370 där föraren sitter under passagerarna. Fördelarna med en sådan lösning är att på samma längd buss får det plats fyra passagerare mer, samtidigt som passagerarnas utsikt blir excellent, ljudkomforten mycket hög och bagageutrymmet ökas betydligt. Föraren får därtill ostörd arbetsmiljö. En upplevd negativ effekt är den låga förarpositionen. Dock är denna position högre än i vanliga personbilar. 1997 byggdes den första dubbeldäckaren, Helmark 420, och sedan dess har ca 35 st levererats. Alla Helmark 420 har linjetrafikanpassning och handikappanpassad toalett. En hel del har även godsutrymme med bakgavellift. Historiskt har dubbeldäckare använts i Norrlands inland och längs Norrlandskusten, men intresset längre söderut ökar snabbt. Dubbeldäckare har stora fördelar gentemot konventionella bussar i och med att det finns låggolv som standard samt att kostnaden och miljöbelastningen per passagerarkilometer är väsentligt lägre för dubbeldäckade bussar. Helmark har numer lång erfarenhet av dubbeldäckade bussar och de som gått längst har redan passerat 1,5 miljoner km. I snitt har bussarna sannolikt över en halv miljon km, vilket ger en total sträcka på närmare 20 miljoner kilometer.


Helmark har hela tiden varit troget inriktningen mot specialiserade och kundanpassade karosser. Utbudet omfattar bokbuss, förskolebuss, jumbolans, blodgivarbuss, utställningsbuss, militärbuss samt övriga specialbussar som sightseeingbuss, rallybuss, orkesterbuss, biltransportbuss och hästbuss. 

Helmark har med tiden ökat sin förmåga inom bokbussar och under 2009 också förskolebussar. 

2010 förändrades inriktningen och verksamheten drivs fortsatt på Hyltevägen 25 i Markaryd. Företaget erbjuder förutom service och reservdelar till Helmarkbussar även kundanpassade busslösningar, ombyggnationer och reparationer.  Historia