Inriktning


Helmark fortsätter att satsa på kundanpassning och specialisering. Bussarna ska ge högt nyttjandevärde och låg livskostnad, vilket ger goda förutsättningar för bra lönsamhet till bussägaren. Vi har som mål att vara marknadsledande inom de nischer vi är verksamma. De tre ledord som Helmark använder är Ekonomi, Säkerhet och Komfort. Nedan beskrivs dessa lite mer ingående.

Ekonomi - en lönsam buss
Uppnås endast om bussen passar för sin uppgift. Därtill behöver bussen ge låga drifts- och underhållskostnader, samt en lång ekonomisk livslängd. 

Komfort - bekväm resa för passagerare, förare och guide

En buss ska vara bekväm, vilket innebär höga krav på bl a stolar, klimat och ljudnivå. Därtill ska förarmiljön ha god ergonomi och goda siktförhållanden. Helmark erbjuder dessutom en ombonad inredning med stora mängder plysch och nålfilt som gör vistelsen i bussen extra trevlig. Vad gäller värme ska den räcka till också under årets kallaste dagar. 

Säkerhet 

Passagerarna har rätt att förvänta sig en hög säkerhet som uppfyller alla lagar och regler på området. Helmark strävar därtill efter att säkerheten ska vara lätt att använda, exempelvis med bältesfästning mot mitten av bussen. 

Helmark lyssnar på sina kunder och inför löpande förbättringar på karosserna längs ledorden ovan.