Jumbolans
Jumbolans är en buss anpassad för patienter som vill komma till lasarett innebär en god komfort och säkerhet för patienten, ofta med sjuksköterska ombord. Jumbolans innebär en besparing relativt användning av taxi över längre sträckor. Helmark har över åren byggt flera jumbolanser och har god erfarenhet på området.