Blodgivarbuss
Blodgivarbussen utgör ett viktigt verktyg för att fler ska kunna ge blod till behövande. Helmark har över åren byggt flera blodbussar och har god erfarenhet på området.