Militärbuss
Vi har tillsammans med Volvo utvecklat en buss baserad på Volvo Lastbilschassi FM 9 4x4. Bussen är främst avsedd för trupptransport i mer svårframkomliga vägar och terräng. FMV har köpt ett antal bussar som används i internationella insatser, bl a inom ramen för FN.

Militärbuss